تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل پاستور

صبح امروز تعدادی از بازنشستگان با حضور در خیابان پاستور مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض خود را نسبت به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خود توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از تسنیم،این بازنشستگان اعلام کردند، قرار بود براساس مصوبه مجلس در سال 86 سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن 5 سال تشویقی با بازنشستگی افرادی که 25 سال کار کرده بودند موافقت و حقوق بازنشستگی آنها را متوسط حقوق 2 سال آخر خدمت آنها با محاسبه سنوات تشویقی پرداخت کند. اما وقتی این افراد بازنشسته شدند نه تنه …