تجمع بازنشستگان مقابل مجلس

تعدادی از بازنشستگان پیش از موعد در اعتراض به عدم تأمین حق و حقوق خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.