تجمع کنندگان امروز مقابل مجلس چه کسانی بودند؟

جمعی از بازنشستگان پیش از موعد در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوقشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از این تجمع کنندگان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بیش از 12 هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی به مدت هفت سال است که حقوق خود را کمتر از میزان قانونی که از سوی سازمان تامین اجتماعی تعریف شده، دریافت کرده اند.

وی افزود: ما از سازمان تامین اجتماعی می خواهیم حق و حقوق ما را بر اساس قانونی که تعریف شده به ما بدهد.

این تجمع کنندگان در حالی که پلاکاردها و دست نوشته هایی در دست …