تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه ها، به منظور بررسی چگونگی رونق بخشی به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سیاست های اعتباری بخش مسکن، روز شنبه پانزدهم اسفندماه ۹۴ در محل بانک مرکزی برگزار شد.