تحریم آمریکایی یک چینی بخاطر ایران

شرکت زد.تی.ای که به فروش غیرقانونی محصولات آمریکایی به مخابرات ایران متهم شده، احتمالا از روز سه شنبه در فهرست تحریم های وزارت بازرگانی آمریکا قرار می گیرد.