تحصن آرین غلامی شطرنج باز 14 ساله و مازندرانی تیم ملی + تصاویر

شمال نیوز : آرین می گوید : به من گفته اند که سنم برای حضور در این مسابقات کم است در حالی که نفر اول قهرمانی کشور علیرضا فیروزجا 13 ساله است و سنش هم از من کمتر است…!!….
شمال نیوز : آرین غلامی، شطرنج باز 14 ساله کشور به نشانه اعتراض از کنار گذاشته شدنش از لیست تیم ملی، مقابل درب فدراسیون تحصن کرد.
پدر و مادر آرین غلامی به همراه این شطرنج باز 14 ساله ایران جلوی درب فدراسیون شطرنج تحصن کردند. دلیل این تحصن حذف شدن نام آرین غلامی از لیست نفرات اعزامی تیم ملی شطرنج به مسابقات قهرمانی تیمی آسیا است. …