تخلف پرسپولیسی ها سه حکم بیشتر ندارد

رییس کمیته انضباطی منتظر گزارش اتفاقات دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی است تا در خصوص این اتفاقات تصمیمات لازم را بگیرد.