تذکرات شفاهی نمایندگان|آقای رئیس‌جمهور در انتخاب مدیران به اصل شایسته‌سالاری و تخصص توجه کنید

نماینده هشترود در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور لطفا در انتخاب مدیران در سطح کلان و خرد، به اصل شایسته‌سالاری، تعهد و تخصص توجه کنید.