ترامپ: آمریکا به شدت ضعیف شده است

نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز یکشنبه از برنامه های شکنجه خود که دشمنان آمریکا به آنها می خندند، دفاع کرد و ادعا کرد که آمریکا نسبت به گذشته به شدت ضعیف شده است.