تراکتور نسبت به سال قبل تیم قدرتمندتری شده است/ پورعلی: کسب یک امتیاز از پرسپولیس غنیمت است

بازیکن ذوب آهن می گوید تصور نمی کند تیم های زیادی بتوانند برابر پرسپولیس کلین شیت کرده و امتیاز کسب کنند.