تردد عجیب ترین پرادو دنیا در تهران !/عکس

به گزارش سرویس عکس پایتخت ، تصویر زیر تردد یک پرادو عجیب در تهران را نشان می دهد.