تشریح اتهامات "مصطفی تاج‌زاده" از سوی سخنگوی قوه قضائیه/ محکومیت شهروز سخنور "الکس" به اعدام

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی اتهامات مصطفی تاج‌زاده است.