تشکر یمنی ها از سید حسن نصرالله طی مراسمی در صنعا

مرکز تبلیغات جنبش انصار الله یمن فردا (سه شنبه) مراسمی را برای قدردانی از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برگزار می کند.