تصاویری جالب از گل های یخی + عکس

به گزارش نامه نیوز ، با نگاهی فرا واقعی و برداشتی برگرفته از یکی از صحنه های رمانتیک آثار دیزنی لقب گل های یخی به این پدیده عجیب اطلاق شد. این گل ها در اصل اشکالی از کریستال های یخی هستند که روی سطح دریاها و لایه های نازک یخ مشاهده شده و در مرز بین هوا و آب دریا به وجود می آیند. این پدیده اغلب زمانی رخ می دهد که هوا در مقایسه با سطح دریا سردتر باشد.
این نقص کوچک رخ داده باعث ایجاد جریانی دومینو مانند شده و این گل های یخی یک به یک شروع به پدیدارشدن روی سطح آب می کنند. بر اساس تحقیقاتی مشخص شده که تعداد …