تصاویری نادر از تأسیسات فوق محرمانه آمریکا در صحرای نوادا + عکس

به تازگی تصاویری نادر از “ناحیه ششم» صحرای نوادا که محل استقرار تأسیسات فوق محرمانه آمریکا می باشد، منتشر شده است.