تصاویر/ بزرگ ترین رزمایش شیمیایی- ترومای کشور

شهیدخبر(شهیدنیوز): بزرگ ترین رزمایش شیمیایی ـ ترومای کشورتحت عنوان رزمایش شهید همدانی (فجر2) روز دوشنبه در بیمارستان بقیه الله به همت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برگزارشد.