تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کشور

روحانی:از صالحی نپرسید؛ افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان؛ وعده سال بهتر برای ایرانیان؛ بابک زنجانی پای چوبه دار؛ تنش در پایتخت داعش و تساوی سرخ در دود و آتش؛از جمله عناوین صفحه اول روزنامه های امروز کشورند.