(تصاویر) ضیافت شام اعضای خبرگان

ضیافت شام نوزدهمین اجلاسیه چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری؛در این ضیافت آیات محمد یزدی، محمدعلی موحدی کرمانی، مرتضی مقتدایی، موسوی جزایری، سیدهاشم حسینی بوشهری، هاشم هاشم زاده هریسی، سید احمد خاتمی و حجج اسلام سید ابراهیم رییسی، قربانعلی دری نجف آبادی و … حضور داشتند.

*عکاس: امیرخلوصی/ ایسنا، محمدرضا عباسی/ مهر