تصاویر/ ضیافت شام اعضا مجلس خبرگان

ضیافت شام نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم شامگاه سه شنبه هجدهم اسفند در محل دبیرخانه مجلس خبرگان برگزار شد. در این مراسم آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، آیت الله احمد خاتمی، آیت الله دری نجف آبادی اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری،آیت الله حسینی بوشهری، آیت الله مقتدایی، آیت الله جنتی و تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری حضور داشتند./ عکاس: مهدی مریزاد