تصاویر/ قتل دختر جوان با گلوله

یکی از شهروندخبرنگار ما از فاز یک شهرک صدرا در شیراز تصاویری از قتل دختر جوان برای ما ارسال کرده است.