تصاویر/ همایش سراسری قضات دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

خلیج فارس: سومین همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محسنی اژه ای معاون رئیس قوه قضائیه و جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد.