تصاویر: پیشرفت های خارق العاده ربات های انسان نما

ربات های انسان نما در آغاز ساخت، تنها در خصوصیاتی نظیر توانایی راه رفتن یا صحبت کردن به انسان شباهت داشتند اما امروزه به کمک ماده سیلیکون، امکان ساخت پوست و اجزاء صورت با بافت هایی بسیار طبیعی فراهم آمده و این شباهت تا به حدی زیاد شده که در نگاه نخست تشخیص این ربات ها از انسان دشوار است. در ادامه تصاویری از این ربات های انسان نما را می بینیم.