تصمیم وحشتناک 3 گروگانگیر در تهران

مردان آدم ربا برای سرقت خودروی گروگان پولدارشان تصمیم وحشتناکی گرفتند. رئیس دزدان وقتی دید سوییچ خودروی لوکس با اثر انگشت طعمه شان کار می کند، خواست انگشت وی را قطع کند.