تصویب رشته های جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از تصویب 5 رشته جدید در مقاطع دکتری، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته این واحد دانشگاهی خبر داد.