تصویر: چهار پسر مرحوم آیت الله واعظ طبسی

سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com:
ناصر، علی، رسول و مصطفی پسران مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی هستند که در تصویر زیر دیده می شوند.