تعداد کاربران دراپ باکس از مرز ۵۰۰ ملیون نفر عبور کرد

این روزها سرویس های ابری متعددی وجود دارند که در حال سرویس دهی به کاربران هستند، اما در این بین دراپ باکس را باید یکی از بهترین ها خواند. گزارش منتشر شده توسط دراپ باکس نشان از این دارد که این کمپانی موفق شده تا از مرز ۵۰۰ میلیون کاربر ثبت نام شده عبور کند. با زومیت همراه باشید.