تعرض استاد دانشگاه به دختر جوان در خودروی سانتافه

یک استاد دانشگاه ٣٠ ساله که به همراه دوستش در داخل خودروی سانتافه به دختری جوان تعرض کرده بود برای ادامه مراحل پرونده به دادسرای جنایی فراخوانده شد.
این حادثه در تاریخ ٢١ مردادماه امسال در ساعت یک بعد از نیمه شب در حالی اتفاق افتاد که ماموران کلانتری١٢٣ نیاوران در حال گشت زنی در منطقه به خودروی نادر مشکوک شدند. همین که به سمتش رفتند خودرو شروع به حرکت کرد و مرجان با سروصورت زخمی از آن پایین افتاد. این دختر جوان که ٢٨ سال دارد ماجرای آن شب را این طور برای بازپرس تعریف کرد: آن شب در خیابان قیطریه و …