تعیین رهبر بعدی ایران از سوی BBC+تصاویر

برآورد خروجی بی بی سی فارسی در طول دو هفته اخیر حکایت از سیاست چند وجهی این رسانه بریتانیایی در قبال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دارد.