تعیین زمان برگزاری دور دوم انتخابات با توافق وزارت کشور و شورای نگهبان

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان زمان برگزاری دور دوم انتخابات تعیین می شود.