تقدیر رییس جمهور از عملکرد وزارت ارتباطات در انتخابات هفتم اسفند ماه

رییس جمهور در نشست خبری امروز بعد از ظهر با رسانه های داخلی و خارجی، با اشاره به انتخابات هفتم اسفندو بیان این مطلب که صبح انتخابات مردم دیدند اینترنت و موبایل هایشان کار می کند،گفت: من از وزارتخانه های مربوطه تشکر می کنم که این احساس امنیت را به مردم دادند.