تقلید داعش از آلمان نازی

مازند مجلس : تحقیقات نشان می دهد که گروه تروریستی داعش کودکان را از زمان تولد، تحت آموزش های افراطی قرار می دهد تا به این وسیله نسلی را ایجاد کند که از تکفیری های فعلی توانایی کشتار بیشتری داشته باشند. آموزه های این گروه با افکار نازی ها مقایسه شده است.
در این گزارش که روزنامه “سان» با عنوان “کودکان دولت اسلامی» آن را منتشر کرده آمده است که برای آموزش کودکان در این راستا آنها را در کمپ های مختلفی آموزش می دهند و آن ها را تشویق می کنند تا نظاره گر کشتن، اعدام و سر بریدن باشند و حتی مرتکب اعدام شوند. …