تلاشهای جدی سران رئال برای ساخت برنابئوی جدید

مرجع خبری رئال مادرید : مسئولان رئال که بیش از سه سال است در ساخت برنابئوی جدید به بن بست خورده اند در حال طرح ریزی نقشه ای جدید هستند که در آن با شهرداری تعامل بیشتری داشته باشند.
سران رئال در نقشه اولیه به علت عدم تعامل با شهردار جدید به بن بست خوردند. رئال به اشغال فضای عمومی برای مصارف تجاری متهم شد تا پروژه کاملا متوقف شود. حاا باشگاه در تلاش است تا نقشه ای جدید بریزد تا ساخت و ساز در برنابئو آغاز شود. رئال سالهاست که طرح جدید برنابئو را مشخص کرده اما آن را به نتیجه نرسانده است.