تلگرام، واتس آپ و لاین ضابطه مند می شوند

به گزارش ایتنا از تسنیم، علی اصغر عمیدیان در جلسه ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTTها سخن می گفت با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: برای تدوین این مقررات باید چالش های پیش رو و دغدغه های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات ، زیرساخت های فنی و سرمایه گذاری و مدل های اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکت های پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری …