تمام زیرساخت‌های لازم آماده برگزاری باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی است

رئیس اورژانس کشور، از آمادگی زیرساخت‌ها برگزاری پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.