تمرینات تراکتورسازی برای دیدار با فولاد از امروز آغاز می شود

شاگردان قلعه نویی پس از یک روز استراحت، از امروز تمرینات خود را برای دیدار با فولاد خوزستان آغاز می کنند.