تمسخر کلام معصومین(ع) توسط نظریه پرداز ارشد اصلاحات

تئوریسین ارشد جریان اصلاحات که سالنامه نوروزی روزنامه اصلاح طلب شرق، از او به عنوان “نظریه پرداز و فعال سیاسی” یاد کرده در مقاله ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه سیاست و امنیت ندارد، ضمن تمسخر روایات معصومین، خواستار حذف تقویم قمری از زندگی ایرانیان شده است!
به گزارش رویش نیوز به نقل از مشرق- گویا موفقیت لیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم در شهر تهران، باعث شده که برخی سران تجدیدنظرطلب این جریان، به این توهم برسند که رأی آوری این لیست در این شهر، نه با هدف خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور بلکه به …