تنیس روی میز بدون دو دست!+عکس

“ابراهییم حمدتو» دو دست ندارد اما برای نخستین بار در بازی های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ به میدان خواهد رفت و نیز در نظر دارد در ۲۰۲۰ توکیو هم حضور داشته باشد.