تهاجم به جنگل ها و باغ ها خلاف مصلحت است/ حراست و حفاظت از فضای سبز وظیفه همگانی

رهبر انقلاب اسلامی تهاجم به جنگل ها و باغ ها را خلاف مصلحت دانسته و تأکید کردند: بیم آن می رود که برخی از این گونه های اصیل از بین بروند، بنابراین وظیفه همه حراست و حفاظت از فضای سبز است.