تهدید بی سابقه رهبر کره شمالی/ حمله هسته ای به آمریکا و کره جنوبی!

کره شمالی در واکنش به طرح آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری رزمایش مشترک نظامی، این ۲ کشور را تهدید به حمله هسته ای پیشگیرانه کرد.