تهدید جدی 700 هزار کارگر مصری در کویت

به گزارش فرهنگ نیوز، پایگاه اینترنتی “روسیا الیوم” به نقل از روزنامه “الوطن” کویت گزارش داد: دولت کویت گزارش جدید ساختار جمعیتی را با محور تدابیر اجرایی به منظور حل معضلات موجود دریافت کرده و در صدد اجرایی کردن آن است.
این گزارش حاکی است، جمعیت برخی از اتباع خارجی در کویت بسیار زیاد شده، بدون آنکه بازدهی مثبت داشته باشد و عمدتا کارگران غیرمتخصص هستند. همچنین مقرر شده کارگرانی که قرار است در طرح هایی مانند سوخت، زیست محیطی و پالایشگاه چهارم فعالیت دارند، پس از اتمام طرح فورآً کویت را ترک کنند.
بنابر …