تهران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است

مقام کاخ سفید روز سه شنبه ضمن اذعان به اینکه آزمایش موشکی ایران از توافق هسته ای تخطی نکرده، تهران را به نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد.