توافق اولیه برای واردات 20فروند هواپیمای نو از برزیل

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس از توافق های اولیه برای وارد کردن 20 فروند هواپیمای نو برزیلی به کشور خبر داد.