توافق اولیه برای واردات 20 فروند هواپیمای نو از برزیل

مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس از توافق های اولیه برای وارد کردن 20 فروند هواپیمای نو برزیلی به کشور خبر داد.