توتی:”تشویق شدن توسط برنابئو بی نظیر بود”

مرجع خبری رئال مادرید : توتی در شبی که احتمالا آخرین بازی اروپایی بزرگش را انجام داد مورد تشویق هواداران رئال قرار گرفت.
وی گفت :” احساس بی نظیری بود. خاطره بی نظیری برایم ایجاد شد. سعی کردم از این لحظه لذت ببرم. ببینیم در آینده چه می شود.”