تودیع و معارفه پرحاشیه مدیران سروش

در پی تصمیم اخیر سازمان صدا و سیما برای ادغام سروش و موسسه جام جم، مراد عنادی که پیش از این مدیر مسئول جام جم بود، به عنوان رئیس موسسه و مدیر مسئول جام جم و سروش منصوب شد.البته در ساختار جدید، سروش با حفظ برند دارای مدیرعامل خواهد بود.