توسعه دهندگان اپلیکیشن به داده های تحلیلی گوگل کست دسترسی پیدا می کنند

گوگل به تازگی روشی را به توسعه دهندگان اپلیکیشن های پشتیبانی کننده از تکنولوژی گوگل کست ارائه نموده که به واسطه آن می توانند دریابند کاربران چگونه با اپلیکیشن های آنها تعامل می کنند.
به این ترتیب، توسعه دهندگان قادر خواهند بود ببینند که چه تعداد ابزار پشتیبانی کننده از کست به اپ های آنها متصل شده اند، طول مدت استفاده از آن اپ ها چقدر بوده است و به اطلاعات بیشتری در این باره دست پیدا کنند.
توسعه دهندگان علاقمند به استفاده از این قابلیت می توانند به کنسول های خود لاگین کرده و در جدول موسوم …