توصیه عبدی به اصلاح طلبان درباره رییس مجلس

عباس عبدی امیدوار است مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود و نیروهای اصلاح طلب وارد برخی چالش ها نشوند. او می گوید: “نکته اینجاست که اگر آقای لاریجانی همچنان رئیس مجلس باقی بماند، بین آنها اعتماد بیشتری هست و انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس، شکاف و معضل بیشتری درست می کند. گیر ما یک گیر تاریخی است تا گیر فکری.»