توضیحاتی درباره مراسم مختلط پرسنل یکی از بیمارستان های تبریز

به گزارش صدای میانه به نقل از فارس از تبریز، به دنبال انتشار ویدئو کوتاه در فضای مجازی کشور تحت عنوان ” مراسم مختلط پرسنل در یکی از بیمارستان های تبریز» از سوی افراد و جریان خاصی که با هدف تخریب چهره پرستار و پرستاری کشور و آذربایجان صورت گرفت، هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز به نمایندگی از طرف جامعه پرستاری استان ضمن تقبیح و محکوم کردن این ویدئو کلیپ و انتشار آن از سوی عوامل خاص موارد زیر به اطلاع امت شهید پرور و جامعه پزشکی کشور می رساند:
1- به نظر می رسد جریان خاص و خزنده ای در ادامه پروژه …