توضیحات فدراسیون فوتبال درباره دلیل لغو سفر ماجدی به سوئیس

فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره دلیل لغو سفر میرشاد ماجدی به کشور سوئیس ارائه و شایعات مطرح شده در این مورد را غیرواقعی عنوان کرد.