توقع نداشتم آقای روحانی تنها از آرای تهرانی ها تشکر کند/ عکس نوشت

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در انتقادی به نگاه ابزاری برخی افراد گفت: رأی مردم باید همیشه محترم باشد؛ برخی به مردمی که به آنها رأی می دهند توسعه یافته و مردمی که به آنها رأی نمی دهند را توسعه نیافته و عقب مانده توصیف می کنند که این توهین آشکار به مردم است.